Rozšířujeme výrobní kapacity

Rozšířujeme výrobní kapacity

16.4.2018

Kvůli stále narůstající poptávce po našem pivu jsme byli nuceni navýšit výrobní kapacity našeho pivovaru. V průběhu dubna a května 2018 tak dojde k zvětšení varny a k navýšení počtu tanků pro kvašení a zrání piva. Na začátku dubna už k nám dorazily nové 20 hl tanky, do kterých musíme svižným tempem v průběhu dubna navařit pivo tak, abychom měli pivo i během výměny varny. V květnu pak bude demontována původní 10 hl varna a bude nahrazena novou 20 hl varnou s parním ohřevem. Budeme se snažit celou akci co nejvíce urychlit, abyste nebyli na suchu 🙂